محصولات جدید

مطالب مرتبط

درمان سرفه
درمان خونریزی با عسل
خوراکی های ممنوعه
درمان تب
مسمومیت شیمیایی
حجامت
انواع سویق
درمان حالت تهوع
روایت ها
درمان مسمومیت های شیمیایی در طب اسلامی (تسمم)

درمان مسمومیت در طب اسلامی

درمان سرفه ها در طب اسلامی(السعال)

اگر سرفه مرطوب و خلط دار بود داروی امام صادق علیه السلام و داروی طریفل

درمان خونریزی زخم و پانسمان در طب اسلامی (ارقاء الدم و تضمید الجروح)

درمان خونریزی زخم و پانسمان در طب اسلامی

درمان تب در طب اسلامی (حمّی)

متأسفانه بدلیل عدم اطلاع والدین یا اعضای خانواده فرد با یک تب دچار تشنج شده

درمان حالت تهوع در طب اسلامی

بیهوشی، مسمومیت با نفت و مواد آتش زا، فشار خون. ممنوعات: قی برای این امر ممنوع است

تسکین درد در طب اسلامی (آلام و اوجاع)

آب باران، آب(بت در نظر گرفتن ممنوعات آب)، عسل ناب، نمک دریا(تریاق اعظم)، سوره حمد

درمان ریح شابکه در طب اسلامی

یک مشت شنبلیله و یک مشت انجیر خشک را در دو لیوان آب بجوشانید و سپس صاف کنید…

ریح شوکه(خار) در طب اسلامی

گاهی بر اثر ورود خار در بدن، بیخوابی، نشانه: التهاب چشم

بنر سویق